Vaste Partner Competitie

Met ingang van de winter 2018/2019 gaan we de interne competities die in de winter worden gespeeld, samenvoegen.

Wintercompetities worden samengevoegd
Als aanvulling c.q. vervolg op de PWC is elf jaar geleden gestart met een herendubbelcompetitie met vaste partner. Deze competitie vindt plaats op vrijdagavond van half november tot eind maart, dus in de periode dat er geen PWC en geen KNLTB najaarscompetitie wordt gespeeld. Afgelopen jaar is de naam gewijzigd in winter dubbelcompetitie omdat twee dames zich spontaan als team hadden aangemeld.
Daarnaast is er in de wintermaanden ook een door Mieke Habraken georganiseerde damesdubbelcompetitie met vaste partner met de zondagmorgen als speeldag.

Na afstemming is besloten de winter dubbel- en damesdubbelcompetitie samen te voegen en uit te breiden tot de Vaste Partner Competitie (VPC).

Doel:
Het spelen van een dubbelcompetitie met vaste teams in de maanden november tot en met maart.

wintertennis

Teamsamenstelling:
Een team bestaat uit óf twee heren óf twee dames óf één heer en één dame.
De teams spelen onderling tegen elkaar waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in HD, DD of MD.

Indeling:
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden er poules gevormd waarin teams op basis van sterkte worden ingedeeld.
Om mogelijke ongelijkheid in sterkte enigszins tegen te gaan (niet bedoeld als omgekeerde discriminatie) wordt de sterkte van de dame met één punt verlaagd.
Als voorbeeld: Een 6-speelster krijgt in deze competitie speelsterkte 7.

Wedstrijden:
Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets met de derde set in de vorm van een super tie-break.

Wedstrijdavond:
De wedstrijden worden ingepland op de dinsdagavond met als aanvangstijden 19.00 uur en 20.30 uur.
Als een wedstrijd niet op de geplande avond kan worden gespeeld dan stemmen de teams onderling af voor een nieuwe datum.

Uitslagen:
In de hal van het tennispaviljoen komt een lijst te hangen met alle geplande wedstrijden.
Aan de spelers het verzoek de uitslag van hun wedstrijd op deze lijst te vermelden.

Promotie/degradatie:
In maart wordt de eindstand in iedere poule opgemaakt en gepubliceerd. Het winnend team van een poule promoveert naar een hogere poule; het laatste team in een poule degradeert naar een lagere poule (uiteraard mits er een hogere c.q. lagere poule bestaat en het team volgend jaar weer deelneemt).
Hiermee wordt beoogd dat na verloop van enige jaren teams van gelijke sterkte op basis van geleverde prestaties in dezelfde poule terechtkomen.

Deelname:
Elk senior lid van onze vereniging kan zich inschrijven voor deze competitie.
Je kunt je slechts aanmelden voor één team. Dus niet als teamlid van een HD en een MD resp. een DD en een MD.

Start competitie:
De beoogde startdatum van de VPC is dinsdagavond 20 november 2018.
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn dan zijn er in principe 15 speelavonden beschikbaar. De intentie is dat een team ongeveer 10 wedstrijden zal spelen.

Aanmelden Vaste Partner Competitie:
Hein is bereikbaar voor vragen op Molenpad 22 Steensel, [email protected] of via tel. 06 51 37 26 23 of 0497 515 770.
Heb je nog geen partner? Meld je toch aan en geef aan of je als partner een man of vrouw wilt. Je vaste tennispartner wordt erbij gezocht!!

Vóór 1 november ontvangt elke deelnemer via mail een schema van zijn/haar poulewedstrijden (datum, tijdstip, baan en tegenstanders).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 497 517 096

Paviljoen De Veste

Knegselseweg 24
5524 AA Steensel