Padel bij TV Steensel

Steensel zegt JA tegen padel

Maandag 12 juli heeft het bestuur in een extra ALV uitgebreid inzage gegeven in de onderzoeken en plannen voor de aanleg van 2 padelbanen bij TV Steensel.

De belangrijkste onderwerpen waren: draagvlak en locatie van padelbanen en de financiële haalbaarheid. De presentatie vind je hier op het besloten deel van onze website (alleen toegang na inloggen). Een overgrote meerderheid van de aanwezigen is positief ten aanzien van de aanleg van padelbanen en heeft, onder voorwaarden van het geschetste financiële plaatje, ingestemd met de aanleg. 

Alle leden zijn inmiddels op de hoogte gebracht over de uitkomst van alle onderzoeken en de inhoudelijke plannen voor de aanleg en hoe je hierbij kunt helpen.

Aan de slag met financiering
Als vereniging zijn we nu aan de slag gegaan met het werven van de middelen om de financiering rond te krijgen. Naast subsidies, sponsoring, inbreng van eigen middelen en een lening, doen we daarvoor ook een beroep op onze leden.

De Tussenstand

Hoe kun je bijdragen aan de padelbanen bij TV Steensel?
Op deze pagina kun je nalezen hoe je kunt bijdragen aan de financiering en je hiervoor aanmelden. 

We hopen dat velen van onze leden de aanleg van padelbanen ook financieel kunnen en willen ondersteunen en willen bijdragen. Geheel vrijblijvend hebben we onze leden persoonlijk gevraagd of en op welke manier hoe ze willen bijdragen.

Wanneer weer nieuws
We verwachten eind augustus, begin september 2021 duidelijkheid of de verworven financiële middelen voldoende zijn om te kunnen starten met de aanleg van de 2 padelbanen

.

Bekijk filmpje over padel op Youtube
Bekijk filmpje padel
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 497 517 096

Paviljoen De Veste

Knegselseweg 24
5524 AA Steensel