Opzeggen

Als u het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, kunt u dat schriftelijk of per e-mail doen aan het adres van onze ledenadministratie:

Lisette Kremers, Lange Reen 12, 5524 AJ Steensel, of [email protected]

Vermeld in ieder geval de voorletters en naam, adres, woonplaats van degene om wie het gaat. En wilt u s.v.p. ook de reden van uw opzegging vermelden? Wij blijven graag op de hoogte en staan open voor verbetervoorstellen.


Zorg dat u opzegt vóór 1 december van het lopende kalenderjaar, anders zijn wij genoodzaakt om bepaalde lopende kosten nog in rekening te brengen.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 497 517 096

Paviljoen De Veste

Knegselseweg 24
5524 AA Steensel

KVK-nummer

40237320