Help je mee met financieren van onze padelbanen?

Hoe kun je TV Steensel helpen?

Help ons bij het zoeken naar sponsoren

Misschien ken je mensen of bedrijven in je omgeving die padel of Tennisvereniging Steensel een warm hart toedragen en bereid zijn een financiële bijdrage in de vorm van een schenking of sponsoring te doen.

Ben je al overtuigd?

Als je er al genoeg over weet en graag een financieel steentje bijdraagt, vul dan dit formulier in.

Je kunt ook eerst in gesprek gaan of contact opnemen met de sponsorcommissie als je hulp nodig hebt.

Ledencertificaten

Je kunt de vereniging helpen door een bedrag aan de vereniging te lenen. Je doet dit door in 2021 een ledencertificaat aan te schaffen. Ledencertificaten zijn verkrijgbaar in bedragen van € 200,- (heel certificaat) en € 100,- (half certificaat). Je kunt één of meerdere ledencertificaten aanschaffen. Elk certificaat heeft een uniek nummer. Met deze ledencertificaten leen je TV Steensel een bepaald bedrag. We gebruiken deze lening uiteraard alleen voor financiering van de padelbanen. En je krijgt je uitgeleende geld ook weer terug van TV Steensel.

Een voorbeeld van hoe dit werkt
In 2021 wil je een bedrag uitlenen aan TV Steensel van bijvoorbeeld € 300,-. Je krijgt dan 2 certificaten, één certificaat van € 200,- en één van € 100,-. We beginnen met terugbetalen van de certificaten na maximaal 5 jaar. Vanaf dat moment trekken we tijdens de jaarlijkse ALV minimaal één eindcijfer (0 t/m 9) en alle bezitters van ledencertificaten met het getrokken eindcijfer(s), krijgen in dat jaar het bedrag van het certificaat teruggestort. Het kan dus tussen 5 - 15 jaar duren voordat je het bedrag van je ledencertificaat /certificaten terug hebt ontvangen. Dit systeem is jaren geleden, met de aanleg van baan 4 en 5, ook succesvol toegepast en inmiddels hebben alle leden hun geld retour gekregen.

 

Lening in combinatie met een periodieke schenking

Dit is een combinatie van een lening én een schenking aan TV Steensel. Je leent éénmalig, nog in 2021 een bedrag aan TV Steensel. Vervolgens lost TV Steensel gedurende 5 opvolgende jaren steeds 1/5 deel van deze lening af. Deze aflossing schenk jij vervolgens weer aan TV Steensel. De belastingdienst hanteert als regel dat je 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag moet schenken. In dat geval is je periodieke gift jaarlijks aftrekbaar van je inkomstenbelasting.* Hierdoor krijg je een gedeelte van je schenking terug via de belasting. Je kunt zelf kiezen welk bedrag je periodiek wilt schenken, hieraan is geen minimum of maximum verbonden.

*Voor de meeste mensen is de inkomstenbelasting 37,1%, het tarief van de laagste belastingschijf. Val je in de hogere belastingschijf (inkomen meer dan € 68.507,-) dan bedraagt dit tarief in 2021 43%, in 2022 ligt het rond de 40%. En vanaf 2023 is het 37,1%.

 

Een voorbeeld van hoe dit werkt
Je leent TV Steensel in 2021 éénmalig een bedrag, bijvoorbeeld € 500,-. Gedurende 5 jaar lost TV Steensel jaarlijks € 100,- af. Diezelfde € 100,- euro schenk je steeds aan TV Steensel als een zgn. periodieke gift (dit leg je eenmalig, in 2021, vast). Je periodieke gift kun je vervolgens jaarlijks aftrekken van de inkomstenbelasting. Als je met je inkomen in de eerste belastingschijf valt (37,1%), krijg je jaarlijks dus € 37,10 van die € 100,- terug. En in totaal krijg je op deze manier van de geschonken € 500,- uiteindelijk € 185,50 terug via je aangifte inkomstenbelasting. TV Steensel ontvangt direct in 2021 de volle € 500,- voor de financiering van padelbanen.

Wat moeten wij hiervoor samen eenmalig regelen?

Samen met TV Steensel teken je een lenings- en periodieke schenkingsovereenkomst. TV Steensel zorgt voor de overeenkomsten, we hoeven hiervoor niet naar de notaris.

Wat moet jij hiervoor jaarlijks doen?

Bij de aangifte van je inkomstenbelasting zorg je er gedurende 5 jaar zelf jaarlijks voor dat je 1/5 deel van de oorspronkelijke lening als aftrekpost doorgeeft.

Eenmalige schenking

Indien je het te omslachtig vindt om de schenking jaarlijks aan te geven in je belastingaangifte, kun je ook een eenmalige schenking doen in 2021. Let op, deze schenking kun je niet als aftrekpost opvoeren bij je aangifte.

Voor alle duidelijkheid

Wij zijn blij met elke bijdrage, hoe klein of hoe groot deze ook is. De realisatie van de padelbanen is mede afhankelijk van de bijdrage door leden. Wij hopen daarom dat je de verschillende mogelijkheden zorgvuldig doorneemt en bekijkt welke optie voor jou passend is. Wil je meer weten over één van de opties? Wij leggen het graag aan je uit. Stuur hiervoor een bericht aan het secretariaat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Vul hier het formulier in en geef aan hoe je wilt bijdragen.

Hartelijk dank alvast voor je bijdrage. Samen houden we zo TV Steensel gezond en levendig, nu en in de toekomst. 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 497 517 096

Paviljoen De Veste

Knegselseweg 24
5524 AA Steensel

KVK-nummer

40237320