Bardiensten

TV Steensel is een vereniging die haar bestaansrecht ontleent aan de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ook het kantinegebeuren wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers, aangestuurd door onze kantinecommissie.
Bij alle activiteiten die onze vereniging organiseert, moet er natuurlijk barpersoneel zijn die de sportiviteiten afwisselt met een hapje en een drankje. Daarvoor wordt jaarlijks aan de leden gevraagd of ze een aantal bardiensten willen draaien. 

Hoe werkt het?
In de kantine hangt een lijst met daarop de ingevulde diensten.
Zet een paraafje bij uw naam als u de geplande dienst heeft gedraaid of noteer hierop als u iemand anders vervangt. Voor vragen m.b.t. de knip zoals het tussentijds afdragen van geld, kan contact worden opgenomen met Gerrie Tauran.

De competitieteams krijgen een eigen knip die meestal gezamenlijk gebruikt moet worden met een of meerdere andere teams. De teams zorgen zelf voor bemanning van de bar.
In de Bar is een handleiding met werkzaamheden die tijdens de kantinedienst verricht moeten worden. Degene die de laatste avonddienst heeft moet ook het paviljoen afsluiten. Dit houdt in: het alarm aanzetten met alarmkastje, de deuren en ook de toegangspoort sluiten. Een gedetailleerde beschrijving hiervan is in de kantine aanwezig.
In de keuken hangt een whiteboard waarop opmerkingen kunnen worden geschreven t.b.v. de K.C. over producten die op zijn, spullen die kapot zijn, enz. Ook suggesties ter verbetering van de gang van zaken in de kantine zijn welkom.
Ook dit jaar zullen zich weer omstandigheden voordoen die wij niet hebben voorzien. Wij hopen op uw begrip als we onverhoopt nog een extra beroep op u moeten doen. Verder wensen we iedereen veel plezier toe bij het verrichten van de kantinedienst.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 497 517 096

Paviljoen De Veste

Knegselseweg 24
5524 AA Steensel