TV Steensel goes digital

We gaan een aantal veranderingen aan jullie presenteren die te maken hebben met hoe we in de toekomst gaan communiceren als vereniging met de leden en als leden met elkaar: we gaan minder op papier doen en meer digitaal.

TV Steensel goes digital

De oorsprong van deze veranderingen ligt in het feit dat de ledenadministratie en de manier waarop wij de abonnementen registreren en de contributie factureren/innen, sterk verouderd zijn. Daardoor wordt het moeilijk om gegevens uit te wisselen met de KNLTB en is het werk van de ledenadministrateur, penningmeester en secretaris te arbeidsintensief en complex geworden.

Daarnaast zien we een tendens dat de aanlevering van kopij voor onze Klippel, die 6 keer per jaar verschijnt, terugloopt. Het kost erg veel energie om de Klippel te vullen met voldoende relevante informatie en daarnaast de website actueel te houden en online nieuwsbrieven te sturen. Onze verenigingskalender die jaarlijks begin april verschijnt is handig als naslag voor PWC en ledenlijst. Maar omdat die één keer per jaar uitkomt, is de inhoud natuurlijk erg statisch, terwijl we in de huidige tijd kanalen en middelen genoeg hebben om elkaar accurater en dynamischer te voorzien van actuele informatie.

Natuurlijk zijn wij niet de enige club die hiermee te maken heeft. Nederland kent veel (kleine) tennisverenigingen die dezelfde uitdagingen hebben. De KNLTB heeft daarvoor een oplossing beschikbaar.

Onze huidige ledenadministratie en contributie/facturering gaan we vervangen door de KNLTB.Club software, waardoor we gerichter met alle leden kunnen communiceren en de leden ook met elkaar.

Gekoppeld aan die software gaan we ook de KNLTB Club App gebruiken. Als lid krijg je de mogelijkheid om de app te downloaden (niet verplicht!). De app biedt een meerwaarde met functionaliteiten als baanreservering, nieuws, sturen van push berichten, tennismaatjes uitnodigen en indeling en uitslagen van de competities. Voor de competitiespelers: de huidige Mijn KNLTB app gaat verdwijnen! De KNLTB Club App komt hiervoor in de plaats.

In onze laatste bestuursvergadering hebben we gebrainstormd over de voordelen, nadelen, kosten en besparingen. Ook hebben we afgesproken om gefaseerd te werk te gaan, zodat iedereen er in zijn eigen tempo aan kan wennen en een goed gevoel heeft bij de gekozen oplossingen. Die plannen hebben we gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van 18 januari 2018.