Hoe werkt het?

In de kantine hangt een lijst met daarop de ingevulde diensten.
Zet een paraafje bij uw naam als u de geplande dienst heeft gedraaid of noteer hierop als u iemand anders vervangt. Deze lijst wordt aan het einde van het seizoen gebruikt voor het bepalen van de contributie. Voor vragen m.b.t. de knip zoals het tussentijds afdragen van geld, kan contact worden opgenomen met Gerrie Tauran.

  • De competitieteams krijgen een eigen knip die meestal gezamenlijk gebruikt moet worden met een of meerdere andere teams. De teams zorgen zelf voor bemanning van de bar.
  • In de Bar is een handleiding met werkzaamheden die tijdens de kantinedienst verricht moeten worden. Degene die de laatste avonddienst heeft moet ook het paviljoen afsluiten. Dit houdt in: het alarm aanzetten met alarmkastje, de deuren en ook de toegangspoort sluiten. Een gedetailleerde beschrijving hiervan is in de kantine aanwezig.
  • In de keuken hangt een whiteboard waarop opmerkingen kunnen worden geschreven t.b.v. de K.C. over producten die op zijn, spullen die kapot zijn, enz. Ook suggesties ter verbetering van de gang van zaken in de kantine zijn welkom.

Ook dit jaar zullen zich weer omstandigheden voordoen die wij niet hebben voorzien. Wij hopen op uw begrip als we onverhoopt nog een extra beroep op u moeten doen. Verder wensen we iedereen veel plezier toe bij het verrichten van de kantinedienst.

pdf-icon  Bekijk het schema van de bardiensten 2015