Kantine

TV Steensel is een vereniging die haar bestaansrecht ontleent aan de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ook het kantinegebeuren wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers, aangestuurd door onze kantinecommissie.
Bij alle activiteiten die onze vereniging organiseert, moet er natuurlijk barpersoneel zijn die de sportiviteiten afwisselt met een hapje en een drankje. Daarvoor wordt jaarlijks aan de leden gevraagd of ze een aantal bardiensten willen draaien. Daar staat tegenover dat per dienst Eur 6,50 in mindering wordt gebracht op de contributie van het volgende lidmaatschapsjaar.

Op deze pagina’s leest u alles over de kantinecommissie, wat u moet doen en wanneer u bent ingedeeld.

bar in kantine TV Steensel