PartnerWissel 2018

Het aantal inschrijvingen voor de PWC loopt evenredig met de daling van het ledenaantal.
Het is dit jaar alleen mogelijk een PWC te organiseren met op de dinsdag één damesgroep en één herengroep. Op de donderdag is er ook maar één gemengde groep.

Dat houdt in dat de speelsterkte zo hier en daar wat verder uit elkaar ligt dan we gewend zijn. We hebben, na onderling overleg, besloten dat de mogelijkheid om te kunnen tennissen op dinsdag en donderdag voor iedereen die zich ingeschreven heeft, mogelijk moet zijn.
De positieve kant van het verhaal is dat de “beteren” hun spel kunnen perfectioneren en de anderen trekken zich dan weer op aan hun maatje.

Door het te grote aantal aan verhinderingen heb ik besloten deze niet mee te nemen in de planning, dit werd een onmogelijke opgave. Als je dus toch tijdens je vakanties ingepland bent, zul je zelf (tijdig) een vervanger moeten zoeken.

Ook vanwege het geringere aanbod is het nu zo dat we op donderdag maar twee wedstrijdronden hebben.
De eerste begint om 20.00 uur , de tweede een uur later (21.00 u). Dat betekent dat we dan om 22.00 u klaar zijn met tennissen, zodat we dan weer iets meer tijd hebben om wat na te kletsen.
Tot slot zal het je opvallen dat je zo nu en dan op één avond twee keer na elkaar moet/mag spelen.

Al met al behoorlijk wat veranderingen. Toch hoop ik dat die het tennisplezier niet nadelig zullen beïnvloeden. We maken er met z’n allen weer een mooi PWC-seizoen van !

Groetjes,
Lambert van Dijk